TS. PHẠM VĂN PHÚC 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS. TRƯƠNG HẢI NHUNG 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS. PHẠM LÊ BỬU TRÚC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. PHAN KIM NGỌC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS.BS. BÙI HỒNG THIÊN KHANH   
​Bệnh viện ĐH Y Dược Tp.HCM
Trường ĐHYD Yp.HCM  
TS.BS. VĂN THẾ TRUNG   
​Bệnh viện Da Liễu Tp.HCM 
Trường ĐHYD Yp.HCM  
TS.BS. LÊ TẤN ĐẠT  
​Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM 
TS.BS. NGÔ QUỐC ĐẠT
Trường ĐHYD Yp.HCM  
TS.BS. PHẠM HIẾU LIÊM   
​​Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
THS.BS. LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG   
​​Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh  
THS.BS. TRẦN ĐẶNG XUÂN TÙNG  
​​Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh  
ThS. VŨ BÍCH NGỌC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. ĐẶNG THỊ TÙNG LOAN   
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. NGUYỄN TRƯỜNG SINH   
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. PHÍ THỊ LAN 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp.HCM