top of page
TS. PHẠM VĂN PHÚC 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS. TRƯƠNG HẢI NHUNG 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS.BS. BÙI HỒNG THIÊN KHANH   
​Bệnh viện ĐH Y Dược Tp.HCM
Trường ĐHYD Yp.HCM  
TS.BS. LÊ TẤN ĐẠT  
​Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM 
TS.BS. PHẠM HIẾU LIÊM   
​​Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
THS.BS. TRẦN ĐẶNG XUÂN TÙNG  
​​Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh  
ThS. ĐẶNG THỊ TÙNG LOAN   
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. PHAN KIM NGỌC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS. PHẠM LÊ BỬU TRÚC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
TS.BS. VĂN THẾ TRUNG   
​Bệnh viện Da Liễu Tp.HCM 
Trường ĐHYD Yp.HCM  
TS.BS. NGÔ QUỐC ĐẠT
Trường ĐHYD Yp.HCM  
THS.BS. LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG   
​​Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh  
ThS. VŨ BÍCH NGỌC  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. NGUYỄN TRƯỜNG SINH   
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
ThS. PHÍ THỊ LAN 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp.HCM
bottom of page