top of page
​Trưởng Ban Tổ Chức 
TS. PHẠM VĂN PHÚC
Phó trưởng phòng
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
​Trưởng Ban Chương trình 
​Trưởng Ban Tài chính  
CN. NGUYỄN HẢI NAM 
​Trưởng nhóm Tổ chức Sự kiện 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
THS. VŨ BÍCH NGỌC
​Trưởng nhóm Tài chính 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban Đề thi 
TS. PHẠM VĂN PHÚC
TS. TRƯƠNG HẢI NHUNG
TS. PHẠM LÊ BỬU TRÚC
​ThS. NGUYỄN TRƯỜNG SINH
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban Kĩ thuật 
CN. TRƯƠNG CHÂU NHẬT
CN. LÊ THÀNH CÔNG
​CN. LÊ MINH PHONG 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban hậu cần 
Ban truyền thông  
CN. ĐẶNG THANH LONG 
CN. TRƯƠNG CHÂU NHẬT
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
CN. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
​CN. TRƯƠNG THỊ HOÀNG MAI 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban Kĩ thuật sân khấu 
Ban liên lạc 
CN. NGUYỄN THỊ LAM HUYÊN 
CN. LÊ THỊ NGÂN HÀ 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
CN. NGUYỄN TRỌNG HOÀ
CN. BÙI NGUYỄN TÚ ANH
CN. PHẠM QUỐC VIỆT
CN. LÊ MINH PHONG
CN. NGUYỄN QUANG HUY
CN. LÊ VĂN TRÌNH
CN. BÙI THỊ VÂN ANH
THS. PHÍ THỊ LAN
THS. ĐẶNG THỊ TÙNG LOAN 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban Công tác Sinh viên  
CN. HUỲNH THUÝ OANH 
CN. ĐÀO THỊ THANH THUỶ  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
MC 
CN. TRẦN THỊ HỒNG VÂN 
CN. ĐẶNG THANH LONG
CN. ĐÀO THỊ THANH THUỶ 
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ban Thư kí   
CN. NGUYỄN HẢI NAM  
CN. NGUYỄN TRỌNG HOÀ
CN. NGUYỄN THỊ LAM HUYÊN  
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
​Đại học Quốc gia Tp.HCM
bottom of page