GIẢI NHẤT

DSC_5653.JPG

GIẢI NHÌ

DSC_5689.JPG

GIẢI BA

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Các đội thắng Vòng sơ loại

Bảng A (Các trường PTTH)

DSC_5693.JPG
DSC_5657.JPG
Screen Shot 2018-10-16 at 9.45.22 AM.png

Bảng B (Các trường Đại học ngoài ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM)

Screen Shot 2018-10-16 at 9.46.27 AM.png

Bảng C (ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM)

Screen Shot 2018-10-16 at 7.22.18 AM.png