top of page
Roche Viet Nam

Roche Viet Nam

Công ty TNHH KHKT Lan Oanh

Công ty TNHH KHKT Lan Oanh

Mạng lưới Tế bào gốc Việt Nam

Mạng lưới Tế bào gốc Việt Nam

Kết nối để khám phá

Hội Tế bào gốc Tp.HCM

Hội Tế bào gốc Tp.HCM

BiomedPress

BiomedPress

NXB Open Access Y sinh

Công ty BCE Việt Nam

Công ty BCE Việt Nam

Cung cấp các giải pháp sinh học

Vitech

Vitech

Công ty Thiết bị Sài Gòn

Công ty Thiết bị Sài Gòn

Cung cấp các thiết bị sinh học

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh

Điều trị bệnh bằng tế bào gốc

CARL-ZEISS

CARL-ZEISS

Chuyên gia về kính hiển vi và thiết bị hình ảnh

PTN Tế bào gốc

PTN Tế bào gốc

Nơi tế bào gốc Việt toả sáng

Regenmed Lab

Regenmed Lab

Công ty KHCN Y học tái tạo

Công ty BD Bioscience

Công ty BD Bioscience

Cung cấp các thiết bị đo tế bào

Beckman Coulter

Beckman Coulter

Cung cấp các giải pháp tổng thể Y sinh học

bottom of page