Hình thức thi Vòng 1 (Online test)

Buổi họp gần đây của Ban ra đề thi Vòng 1 (Online test) của SCI2016 đã thống nhất cả nội dung và hình thức thi cho VÒNG 1 như sau:

1. NỘI DUNG

Kiến thức thi là các kiến thức cơ bản về tế bào gốc, từ khái niệm, phân lập đến một số ứng dụng tế bào gốc.

Các vấn đề xã hội nổi bật liên quan đến tế bào gốc cũng được đề cập trong đề thi.

20% đề thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về tế bào nói chung.

Với nội dung trên, đề thi Vòng 1 không chỉ phù hợp cho Sinh viên mà cả Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

2. HÌNH THỨC

100% các câu hỏi là trắc nghiệm chọn dữ kiện (Multiple choices).

Tuy nhiên, câu hỏi có thể chứa hình ảnh, clip.

Thời gian thi là 45 phút.

3. CHẤM ĐIỂM

Điểm được chấm tự động.

Ngay khi Nộp bài (Submit), điểm số của bài thi được hiện lên. 03 thành viên trong nhóm làm chung 01 bài.

Lưu ý sau đúng 45 phút, nếu người dự thi không nộp bài thì hệ thống sẽ log out.

Điểm cao nhất là 50 ĐIỂM. Điểm số của đội cao nhất được cập nhật hàng giờ trên trang chủ của Website từ 8h00 ngày 14/10/2016

Ban ra đề thi

SCI2016


Featured Posts