1185 thí sinh, 386 đội, 41 trường tham gia SCI 2018

BTC SCI 2018 đã nhận đăng kí tham gia của 1185 thí sinh của 386 đội từ 41 trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học phổ thông khác nhau.

Sau 5 lần tổ chức, SCI thật sự đã trở thành sân chơi sáng tạo hàng đầu cho học sinh và sinh viên đam mê công nghệ y sinh, công nghệ sinh học, sinh học nói chung và công nghệ tế bào, tế bào gốc nói riêng trên cả nước.

Danh sách các Trường đăng kí tham gia SCI2018:

Có 26 Trường Đại học

1/ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM