Những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải thưởng SCI

BTC SCI2018 giới thiệu đến các thí sinh các ý tưởng sáng tạo đã đạt giải thưởng trong các mùa thi trước.