HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH BÀY POSTER Ý TƯỞNG TẾ BÀO GỐC VÒNG LOẠI CUỘC THI SCI#6-2019

Kích thước của poster cho vòng loại phải là: size A1 (594 x 841 mm hoặc 23.4 x 33.1 in)

  • Poster bao gồm Tên cuộc thi, logo cuộc thi, logo Viện Tế bào gốc, PTN Tế bào gốc (bắt buộc) và logo nhà tài trợ (không bắt buộc) được trình bày theo bố cục rõ ràng.

  • Đội thi nên sử dụng cỡ chữ lớn, dễ nhìn.

  • Chọn màu sắc cẩn thận và chú ý đến độ tương phản.

  • Cắt xén, lề và khoảng cách: Tất cả các cạnh và lề phải thẳng và đều. Đừng quá nhiều không gian và chú ý cân bằng từ trên xuống dưới và từ lề bên.

  • Bố cục của poster được sắp xếp theo chiều thẳng đứng.

  • Đội thi được khuyến khích khả năng sáng tạo trình bày poster. Poster nên có các thông tin sau:

Tiêu đề

Giới thiệu

Mục tiêu

Mục đích

  • Lưu ý các đội chỉ có 60 giây để trình bày ý tưởng poster dựa trên chủ đề “STEM CELL DRUGS”. Do đó, không trình bày dài, hãy giữ văn bản ở mức tối thiểu, nhấn mạnh đồ họa và đảm bảo đầy đủ các thông tin truyền đạt ý tưởng của đội.

  • Đội thi được phép trình bày poster bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, tuy nhiên chỉ sử dụng một thứ tiếng duy nhất.

  • Tất cả poster dự thi, các đội thi vui lòng chuyển thành file hình ảnh CHẤT LƯỢNG CAO và nộp về cho BTC qua email sci@sci.edu.vn trước ngày 08/10/2019. Nếu không nộp poster dự thi đúng thời hạn, đội thi đó xem như bị loại khỏi cuộc thi SCI lần 6-2019.

​BTC SCI2019


Featured Posts