TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN  NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

BTC STEM CELL INNOVATION

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 1

V/V Tổ chức cuộc thi “STEM CELL INNOVATION”- Lần 3

 

Nhằm tạo sân chơi học tập và nghiên cứu cũng  như  kích thích khả năng sáng tạo ở các em học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học và  các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ tế bào gốc trên toàn quốc. Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tế Bào Gốc quyết định tổ chức cuộc thi “Stem Cell Innovation-lần 3” với các thông tin sau.

 1. Đơn vị tổ chức: PTN Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tế Bào Gốc, Trường ĐH Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

 2. Thời gian: Từ 14/10 đến 26/11/2016

 3. Địa điểm:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

 4. Nội dung:

 • Vòng sơ loại (trắc nghiệm online): Kiểm tra hiểu biết về tế bào gốc

 • Vòng loại (đối kháng trực tiếp): Kiến thức tế bào gốc

 • Vòng bán kết (đối kháng trực tiếp) : Kĩ năng tế bào gốc

 • Vòng chung kết (đối kháng trực tiếp): Sáng kiến tế bào gốc 

 

Đối tượng dự thi:

Tất cả học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học và  các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ tế bào gốc trên toàn quốc.

 

Đăng kí tham dự thi:

 • Đăng ký thi đấu theo đội (3 thành viên/ đội)

 • Đăng kí dự thi trực tuyến qua website cuộc thi: http://www.stemcellinnovation2016.com

 • Thời gian đăng ký tài khoản: 19/9/2016 - 15/10/2016

 

Hỗ trợ:

 • Trang web ôn tập kiến thức tế bào gốc

 • Những đội thi ở các tỉnh, thành phố xa sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển khi vào vòng bán kết, 100% kinh phí di chuyển khi vào vòng chung kết.

 

Liên hệ:

 

hoặc  Cô Nguyễn Thị Lam Huyên - ntlhuyen@hcmus.edu.vn - 01694288180

 

BTC CUỘC THI

“STEM CELL INNOVATION-LẦN 3”