TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN  NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

BTC STEM CELL INNOVATION

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 2

V/V Nhận Mật Khẩu (Password) để thi  trực tuyến Vòng 01 

 

Để bảo mật đề thi, BTC cuộc thi sẽ gửi Password đến email của Trưởng Đội dự thi. BTC sẽ gửi Password từ là 0h ngày 12 tháng 10 đến hết cuộc thi. Những đội đăng kí dự thi muộn (trong thời gian diễn ra kì thi) sẽ nhận Password sau 05 giờ đăng kí dự thi

Lưu ý: Sau khi nhận Password, các đội thi có thể đăng nhập vào trang đề thi nhưng vẫn chưa đọc đề thi được. Đề thi chỉ mở từ 8h00 sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016 đến 24h ngày 16 tháng 10 năm 2016. 

​Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ: 

Liên hệ:

 

hoặc  Cô Nguyễn Thị Lam Huyên - ntlhuyen@hcmus.edu.vn - 01694288180

 

BTC CUỘC THI

“STEM CELL INNOVATION-LẦN 3”