THÔNG BÁO

​V/v Hướng dẫn Thi online 

Một số quy định:

 

  1. Thời gian thi là 45 phút

  2. Số lượng câu hỏi thi là 60 câu

  3. Do đội thi 03 người, hệ thống không thể tạo Giấy chứng nhận tự động cho 03 thành viên nên chúng tôi sẽ làm Giấy chứng nhận riêng cho từng bạn và gửi theo địa chỉ nhóm Trưởng đã đăng kí trên hệ thống đến các Đội sau 1 tuần kết thúc thi

  4. Điểm số cao nhất sẽ được cập nhật 30 phút/lần trên Homepage của Website: www.stemcellinnovation.com.vn

  5. Ba thành viên của đội thi chung một bài thi.

  6. Mỗi đội chỉ được phép thi 01 lần. Sau khi, IP của máy tính sẽ bị khoá và không thể thi lần 02. Registration Code: chỉ dùng 1 lần.