TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN  NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

BTC STEM CELL INNOVATION

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 4

Kết quả vòng thi online cuộc thi “STEM CELL INNOVATION”- Lần 3

 

 

Với quy mô tổ chức ngày càng rộng rãi, Stem Cell Innovation lần 3 đã thu hút được 308 đội thi đến từ hơn 30 Trường đại học và Trung học Phổ thông trên toàn quốc. Chất lượng dự thi của các đội ở vòng thi online rất tốt. Vì vậy nhằm khuyến khích tinh thần các đội thi và nâng cao chất lượng thi ở vòng tiếp theo, BTC cuộc thi quyết định tăng số lượng đội thi được tham dự vào vòng loại từ 36 đội lên thành 41 đội với phân bố cụ thể như sau:

 

  1. Các đội thuộc đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh: 17 đội (đính kèm danh sách)

  2. Các đội không thuộc đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh: 20 đội (đính kèm danh sách)

  3. Các đội từ các trường trung học phổ thông: 4 đội (đính kèm danh sách)

 

Các đội được tham dự vòng loại, phải trả lời email từ ban tổ chức sau khi nhận được thông báo trong vòng 48 giờ. Nếu BTC không nhận được phản hồi cơ hội thi đấu sẽ được chuyển cho đội thi tiếp theo trên danh sách.

 

 

 

TM.BTC SCI2016

Phạm Văn Phúc