top of page
  • Mục đích: Kiểm tra hiểu biết về tế bào gốc

  • Các thành viên của đội thi cùng làm 01 bài thi 60 câu trắc nghiệm/45 phút

  • 36 đội có điểm thi cao nhất sẽ được chọn vào vòng loại (20 đội thuộc ĐHKHTN, 16 đội thuộc các trường khác)

  • Nếu các đội thi có số điểm bằng nhau, đội thi có thời gian nộp bài sớm hơn sẽ được ưu tiên hơn trong bảng xếp hạng.

  • ​Để tham gia vòng 01, các đội cần đăng kí dự thi Online để cấp mật khẩu đăng nhập hệ thống thi trực tuyến

bottom of page