top of page
  • Mục đích: đánh giá kiến thức tế bào gốc của người dự thi 

  • Hình thức thi: đối kháng, loại trực tiếp

  • Nội dung thi: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, ghép đáp án theo cột

  • 41 đội tham gia đối kháng cùng lúc trên sân thi đấu, theo hình thức ghi đáp án vào bảng đen. Sau khi nghe câu hỏi và có hiệu lệnh kết thúc, các đội thi có 30 giây để suy nghĩ và ghi đáp án. Sau hiệu lệnh hết giờ, trong vòng 5 giây, đội nào không đưa ra được đáp án, hoặc đáp án sai sẽ bị loại ra ngoài. Khi số lượng đội thi còn lại trên sân thi đấu nhỏ hơn hoặc bằng 3, các đội này sẽ được chọn vào vòng bán kết, các đội thi còn lại sẽ được quay trở lại sân thi đấu và bắt đầu quy trình chọn đội mới. Khi ban tổ chức chọn đủ 12 đội vào vòng bán kết thì vòng loại kết thúc.

bottom of page