top of page

Phần thi 1: Kỹ năng phòng thí nghiệm (80 điểm)

BTC sẽ tạo dựng một phòng thí nghiệm giả lập trên sân khấu và đưa ra đề thi chung. Các đội thi sẽ cùng lúc thực hành thí nghiệm.

 

Đề thi gồm 5 bài thi, các đội thi cùng lúc tham gia cả 5 bài thi bằng cách thực hành. Mỗi bài thi các đội thi thực hành từ 5-7 phút (tùy bài thi) các giám khảo trực tiếp quan sát.

 

Nội dung được chấm điểm của mỗi bài thi sẽ không được công bố. Sau khi mỗi bài thi kết thúc BGK sẽ công bố nội dung được chấm điểm và số điểm của mỗi đội thi.

Phần thi 2: Sáng kiến tế bào gốc (120 điểm)

Trong phần này các đội thi sẽ dùng kiến thức của mình để trình bày một ý tưởng liên quan đến việc sử dụng tế bào gốc bằng cách thuyết trình. Chủ đề của phần thi này sẽ được gửi về cho các đội thi 02 tuần trước ngày thi để đội chuẩn bị.

Mỗi đội thi có 10 phút để trình bày phần thi của mình và 10 phút cho phần hỏi đáp.

Trong phần hỏi đáp, 3 đội thi còn lại mỗi đội được đưa ra 1 câu hỏi. Chất lượng câu hỏi sẽ là một trong những căn cứ để BGK đánh giá kiến thức của đội đặt câu hỏi.

Sau khi trả lời các câu hỏi của 3 đội còn lại, đội thi sẽ trả lời các câu hỏi mà BGK đưa ra đến khi hết giờ.

 • Các ý tưởng được đánh giá theo thang điểm : Tính mới và sáng tạo (36đ); Tính thực tiễn (36đ). Có đề xuất phương pháp thực hiện khoa học (24đ) Hình thức trình bày (12đ); Đặt câu hỏi phản biện cho 3 đội còn lại (12đ).

 • Điểm đội thi nhận được = Điểm giải pháp + điểm trả lời câu hỏi phản biện từ BGK và các đội thi khác + điểm đặt câu hỏi phản biện đối với 3 đội thi khác.

 • Các ý tưởng tham dự chung kết phải được gửi đến BTC 03 bản in giấy trước ngày 12h00 ngày 14/12/2016 theo hướng dẫn sau đây:

  1. Các công trình phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4 (210 x 297),  sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1.5, đánh số thứ tự ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang. Các công trình chỉ được phép dài tối đa 10 trang (không kể phần phụ lục) đối với ý tưởng tham gia vòng loại và 50 trang đối với ý tưởng vào chung kết.

  2. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1; 1.1.1;…

  3. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường. Các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Các bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh hoạ… phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

  4. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết đúng tiếng nước đó.

  5. Công trình không được viết lời cảm ơn, không đề tên (nhóm) tác giả, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch chân các câu trong công trình.

  6. Trang trí trang bìa, trang 1 theo mẫu. Trang bìa đóng bìa cứng (không dùng gáy lò xo), trang 1 để rời và không được phép ghi bất cứ thông tin nào khác thông tin theo mẫu.

  7. Phần nội dung đề tài:

 

- Trang thứ 1: tóm tắt ý tưởng.

 

- Trang thứ 2 trở đi: trình bày theo nội dung quy định:

+ Đặt vấn đề: tình hình thực tế, những mô hình hay giải pháp đã được thực hiện và những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân giúp hình thành ý tưởng, sự cần thiết và tính khả thi của ý tưởng. 

+ Mục tiêu: nêu lên được sản phẩm cụ thể mà tác giả muốn hướng đến trong ý tưởng (VD: thiết bị, máy móc, sản phẩm, quy trình, cửa hàng,... với các tính năng mới, sáng tạo do tác giả đề xuất)

+ Phương pháp và nội dung thực hiện: phương pháp sử dụng, lộ trình và nội dung thực hiện, các mô hình đề xuất để thể hiện tính sáng tạo của ý tưởng.

+ Ý nghĩa - đề nghị: ý nghĩa khoa học và thực tiễn (tính khả thi), hiệu quả kinh tế - xã hội, quy mô và phạm vi áp dụng. Đánh giá ưu, nhược điểm của ý tưởng. Đề nghị để ý tưởng được thực hiện.

+ Tài liệu tham khảo và phụ lục: trình bày theo phần mềm EndNote.

bottom of page